ด้านหอพักนักเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สาขากรีนวัลเล่ย์ มีหอพักนักเรียน เป็นหอพักทันสมัย สวยงาม สะดวกสบาย มีโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต มีครูปกครอง ดูแล เรื่องความเป็นอยู่ ให้คำแนะนำด้านการเรียนและเป็นที่ปรีกษาของนักเรียน

นักเรียนที่หอพักมาจากนานาประเทศซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากที่ตนคุ้นเคย นักเรียนที่อยู่หอพักจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการเรียน และมีการจัดกิจกรรมวัดหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนสนุกและผ่อนคลาย กิจกรรมจัดตามความเหมาะสมของอายุนักเรียน ในวันเรียนปกตินักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา ด้านการทำอาหาร ด้านงานอดิเรก ทัศนศึกษา หรือไปเดินซื้อของตามห้างใกล้เคียง

หอพักของโรงเรียน เปรียบเสมือนบ้านที่สองของนักเรียน

สำหรับนักเรียนที่อายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป การเข้าพักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

The ASB boarding program is available at an additional cost for children aged 6 and over.