YOU ARE AT

SUKHUMVIT CAMPUS

 • English
 • ภาษาไทย
 • 日本語
 • 한국어
 • 简体中文

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526 ในระดับอนุบาล ชื่อเดิม “โรงเรียนอนุบาลนานชาติดิษยะศริน” อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตระกูลดิษยะศรินมีความผูกพันธ์กับกิจการด้านการศึกษามาแล้ว 3 รุ่น “ดิษยะศริน” เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 คำว่า “ดิษยะ” + “ศริน” มีความหมายในภาษาไทยว่า "เทพ (Sarin) ของการสร้าง (Didya)" เชื่อว่าเป็นตะกูลที่ถูกลิขิตให้เป็นนักการศึกษา นับว่าเป็นเกียรติและเป็นภารกิจอันสูงส่งที่ได้สร้างนักเรียนทั้งชายและหญิงที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ให้เป็นที่คนดีในอนาคต

หลังจากสมรสกับ ดร.สุเสรี (ปรัชญาทวี) ตะเวทิกุล (ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน) อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล มีส่วนร่วมงานด้านกิจการต่างประเทศ งานด้านการทูตในหลายประเทศ บิดาดร.สุเสรี (ปรัชญาทวี) ตะเวทิกุล เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สุเสรี (ปรัชญาทวี) ซึ่งเป็นบุตรชายที่เดินตามแบบอย่างบิดา ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ (1996-2000) การก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเป็นการทุ่มเททั้งชีวิตพัฒนาด้านการศึกษานานาชาติ เป็นความฝันสูงสุด

หลังจากก่อตั้งไม่นานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน เป็นหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลชั้นนำในประเทศไทย

ดร.ปรัชญาและอาจารย์ลักขณาตะเวทิกุล จึงขยายโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองมีความประสงค์ให้บุตรหลานเรียนต่อเมื่อจบระดับชั้นอนุบาล ในปี พ.ศ.2538 (ค.ศ. 1995) เมื่อโรงเรียนได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาขาสุขุมวิทขยายบริเวณให้รองรับนักเรียนได้ 500 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะเดียวกัน สาขาบางนา (ถนนบางนา-ตราด กม.15) สร้างเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997) รองรับนักเรียนได้มากถึง 2,000 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อจากเดิม สาขาบางนาเป็น สาขากรีนวัลเลย์ ในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็อก เป็นสมาชิกของ East Asia Regional Committee of Overseas Schools (EARCOS หรือ East Asian Regional Council of Overseas Schools)  และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก the Western Association of School and Colleges (WASC) เมื่อปี 2000 เป็นต้นมา จากนั้นโรงเรียนเป็นที่ยอมรับระดับสากลมากขึ้น และมีนักเรียนนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ผู้ก่อตั้งจึงเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากเดิมมาเป็นโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็อก ต้นปีการศึกษา 2543 – 2544 (ค.ศ. 2000-2001) เพื่อให้สอดคล้องกับการนำหลักสูตรอเมริกันมาใช้ ปัจจุบันโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟแบงค็อก เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีในอนาคต

News

02 Aug 2019

Dear ASB Sukhumvit Campus Families,

...

31 Jul 2019

Dear ASB Sukhumvit Families,  ...

15 Jul 2019

Dear ASB Sukhumvit Campus Families,

We...

08 May 2019

Dear Parents,

The American School of...

School Calendar

Jan
24
2020
Friday, January 24, 2020 (All day)
Jan
31
2020
Friday, January 31, 2020 (All day)
Feb
06
2020
Thursday, February 6, 2020 (All day)
Feb
07
2020
Friday, February 7, 2020 (All day)
Feb
10
2020
Monday, February 10, 2020 (All day)

School Feature

 • The American School of Bangkok Sukhumvit Campus is pleased to announce a fun-filled summer program...

School Promotion

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

 • Here’s a quick hands-on experiment.  Check the clothing labels in your closet. ...

 • The American School of Bangkok (ASB) is the first international school in Asia to integrate...

 • From diapers to diphthongs, early years’ education at The American School of Bangkok means a...

School Video