เกี่ยวกับองค์กร

คณะผู้บริหารงานของ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สาขาสุขุมวิท ประกอบด้วย ประธานผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ครูใหญ่  ผู้ช่วยครูใหญ่ ผู้อำนวยการด้านหลักสูตรการเรียนและการสอน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครูฝ่ายแนะแนวและศึกษาต่อ ในและต่างประเทศ และ หัวหน้าแผนกรับนักเรียน

Click here for message by ASB Sukhumvit Principal, Dr. Brody LaRock

Meet ASB Key Administrators at Sukhumvit Campus

Lakhana Didyasarin Lita Tavedikul Patcharalak Tavedikul Brody La Rock
Lakhana Didyasarin
Chairman
Both Campuses
 
Pam Lita Tavedikul
Director
Sukhumvit Campus
directorsk@asb.ac.th
Patcharalak  Didyasarin Tavedikul
Director
Sukhumvit Campus
directorsk@asb.ac.th
Dr. Brody LaRock
Principal
Sukhumvit Campus
blarock@asb.ac.th
Dan Haley Dan Haley Photo coming up soon!
Dan Haley
Asst. Principal
Sukhumvit Campus
dhaley@asb.ac.th
Aidan Hamill
House Administrator
Sukhumvit Campus
ahamill@asb.ac.th
Meca Fanega
Guidance Counselor
Sukhumvit Campus
mfanega@asb.ac.th
Ilke Struwig
Guidance Counselor
Sukhumvit Campus
istruwig@asb.ac.th
Dan Haley  
Maureen Piercy
Social / Emotional Counselor
Sukhumvit Campus
mpiercy@asb.ac.th
Patrick Maher
Head of Admissions
Sukhumvit Campus
pmaher@asb.ac.th
Veena Narula
Head of Director's Office
Sukhumvit Campus
vnarula@asb.ac.th