YOU ARE AT

SUKHUMVIT CAMPUS

 • English
 • ภาษาไทย
 • 日本語
 • 한국어
 • 简体中文

การรับรองมาตรฐาน

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก (เอเอสบี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง เกรด 12 ในหลักสูตรอเมริกัน มีทั้งนักเรียนประจำและนักเรียนไป-กลับ และปัจจุบันได้กลายเป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆของประเทศไทย

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค๊อก ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก the Western Association of School and Colleges (WASC)  นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ EARCOS หรือ (East Asian Regional Council of Overseas Schools) โดยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา และการสัมนา

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เป็นสมาชิกของ East Asian Regional Council of Overseas Schools (EARCOS)การเป็นสมาชิกองค์กรนี้ส่งผลให้ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนทั่วโลกมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา และร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย  อาทิ โรงเรียนสีขาว (White School) จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด  และได้รับรางวัล "Outstanding School Management" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้รับเกียรติอย่างสูงในงาน Asia Pacific Golf Summit ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของการจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่ยอมรับในแถบเอเชียแปซิฟิคว่ารางวัลที่มอบเปรียบเสมือนรางวัลออสก้าของอุตสาหกรรมชมรมกีฬากอล์ฟ

ในงานดังกล่าว อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล ได้รับรางวัล Asia Pacific Woman Golf Entrepreneur of the Year Award เนื่องจากท่านเห็นคุณค่าและมีวิสัยทัศน์ในการก่อตั้ง (IPGA ในประเทศไทย) เพื่อยกระดับการศึกษาเทียบเท่าสากล และมีการฝึกกีฬากอล์ฟรุ่นจูเนียร์ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้รับรางวัล Quality Persons of the Year 2015 Award จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) มอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเนี่ยมในหลากหลายสาขา ประสบผลสำเร็จทั้งด้านส่วนตนและด้านการงาน และเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้กิจกรรมขององค์กรนั้นมีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 อาจารย์ลักขณา ตะเวทิกุล และคุณนิศานาถ ตะเวทิกุล ได้รับรางวัล International Schools Internal Quality Assurance (IQA) Award จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

News

02 Aug 2019

Dear ASB Sukhumvit Campus Families,

...

31 Jul 2019

Dear ASB Sukhumvit Families,  ...

15 Jul 2019

Dear ASB Sukhumvit Campus Families,

We...

08 May 2019

Dear Parents,

The American School of...

School Calendar

Jan
31
2020
Friday, January 31, 2020 (All day)
Feb
06
2020
Thursday, February 6, 2020 (All day)
Feb
07
2020
Friday, February 7, 2020 (All day)
Feb
10
2020
Monday, February 10, 2020 (All day)
Feb
14
2020
Friday, February 14, 2020 (All day)

School Feature

 • The American School of Bangkok Sukhumvit Campus is pleased to announce a fun-filled summer program...

School Promotion

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been...

ASB Blogs

 • Here’s a quick hands-on experiment.  Check the clothing labels in your closet. ...

 • The American School of Bangkok (ASB) is the first international school in Asia to integrate...

 • From diapers to diphthongs, early years’ education at The American School of Bangkok means a...

School Video