วารสารของโรงเรียน

ผู้ปกครองจะได้รับวารสาร เอเอสบีไทมส์ จำนวน 4 ฉบับต่อปีการศึกษา วารสารนี้รวบรวมข้อมูลของกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน แต่ละฉบับเน้นกิจกรรมหลัก ทุกสิ้นปีการศึกษานักเรียนจะได้รับ หนังสือประจำปี(Yearbook) ซึ่งเป็นหนังสือประกอบด้วยรูปภาพนักเรียนและกิจกรรมที่จัดทั้งสองสาขาในแต่ละปีการศึกษา

Download ASB Times for the Academic Year 2018 - 2019

Download ASB Times for the Academic Year 2017 - 2018

Download ASB Times for the Academic Year 2016 -2017

Download ASB Times for the Academic Year 2015 - 2016